Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ricon beveiliging is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

E-mail

Bij het beantwoorden van e-mail wordt dezelfde nauwkeurigheid betracht. De informatie die Ricon beveiliging van de vragensteller krijgt, is altijd vertrouwelijk en zal behandeld worden volgens het privacybeleid van Ricon beveiliging, welke op de Nederlandse wetgeving gebaseerd is.

Gebruik informatie

Ricon beveiliging kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Ricon beveiliging worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Ricon beveiliging heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Ricon beveiliging.

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij: info@riconbeveiliging.nl